jouw privacy

Jouw privacy is van belang. Daarom hecht ik waarde aan jouw veiligheid op mijn website. Lees hieronder hoe ik jouw data verzamel en hoe ik er mee omga. Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met mij op

over lcmproductions

LCM Productions, gevestigd aan n.v.t., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.lcmproductions.nl/
+31 6 11 95 47 90

Persoonsgegevens die ik verwerk

LCM Productions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@lcmproductions.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

LCM Productions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– LCM Productions analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

LCM Productions neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LCM Productions) tussen zit. LCM Productions gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Essentiële cookies

cookieyes-consent

doel: unieke gebruikers ID’s geven aan de cookierbanner en deze ID’s tracken

bedrijf: CookieYes

dienst / service: CookieYes Cookie en Privacy

land: United States / Amerika

type: http_cookie

data verwijderd na: 1 jaar

 

Analytische- en personalisatie cookies

___ga

doel: unieke gebruikers ID’s geven aan websitebezoekers en verzamelt data over het gedrag van de bezoeker op https://lcmproductions.nl

bedrijf: lcmproductions.nl

dienst / service: Google Analytics Privacy Policy

land: Nederland

type: http_cookie

data verwijderd na: 1 jaar 11 maanden en 29 dagen

#collect

doel: analyseert data van het gedrag en het apparaat van de bezoeker. Deze data is alleen actief binnen het domein https://lcmproduction.nl

bedrijf: lcmproductions.nl

dienst / service: Google Analytics Privacy Policy

land: United States / Amerika

type: pixel_tracker

data verwijderd na: een sessie

_gid

doel: bewaart het unieke gebruikers ID om de statistische data te analyseren op het gebruik van de website op het domein van https://lcmproductions.nl

bedrijf: lcmproductions.nl

dienst / service: Google Analytics Privacy Policy

land: Nederland

type: http_cookie

data verwijderd na: 1 dag

___ga_#

doel: deze cookie bepaalt, door middel van uniek ID’s, wat het gedrag van de bezoeker is. Deze cookie calculeert het aantal bezoeken en sessies van random numeriek gelabelde bezoekers op het domein van https://lcmproductions.nl

bedrijf: lcmproductions.nl

dienst / service: Google Analytics Privacy Policy

land: Nederland

type: http_cookie

data verwijderd na: 1 jaar 11 maanden en 29 dagen

___gat#

doel: deze cookie zorgt voor het reguleren van het aantal aanvragen per uniek ID https://lcmproduction.nl

bedrijf: lcmproductions.nl

dienst / service: Google Analytics Privacy Policy

land: United States / Amerika

type: pixel_tracker

data verwijderd na: 1 minuut

 

Advertentie cookies

VISITOR_INFO1_LIVE

doel: YouTube is een eigendom van Google voor het hosten en delen van video’s. YouTube verkrijgt data door video’s die gembedded zijn op websites. Andere Google diensten die ook op het specifieke domein staan, helpen met het verzamelen van de data door het aanmelden met een Google account.

bedrijf: YouTube.com

dienst / service: Youtube Privacy Policy

land: United States / Amerika

type: server_cookie

data verwijderd na: 5 maanden en 27 dagen

ga-audiences

doel: deze cookie wordt gebruikt door Google Adwords om terugkerende bezoekers om te zetten in betalende klanten gebaseerd op het gedrag van de bezoeker op meerder websites

bedrijf: lcmproductions.nl

dienst / service: Google Analytics Privacy Policy

land: United States / Amerika

type: pixel_tracker

data verwijderd na: een sessie

YSC

doel: YouTube is een eigendom van Google voor het hosten en delen van video’s. YouTube verkrijgt data door video’s die gembedded zijn op websites. Andere Google diensten die ook op het specifieke domein staan, helpen met het verzamelen van de data door het aanmelden met een Google account.

bedrijf: lcmproductions.nl

dienst / service: YouTube Privacy Policy

land: United States / Amerika

type: http_cookie

data verwijderd na: een sessie

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

LCM Productions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de eerder genoemde categorieën (op basis van essentiële-, analytische-, personalisatie- en advertentie gerichte cookies )van persoonsgegevens: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

LCM Productions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

LCM Productions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LCM Productions gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LCM Productions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lcmproductions.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . LCM Productions wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

LCM Productions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via info@lcmproductions.nl

Cookies aanpassen per browser

Browsers hebben verschillende manieren om de cookies per website te blokkeren en te verwijderen. Je kan de instellingen van jouw browser veranderen om de cookies te blokkeren en/of te verwijderen. Hieronder heb ik de documenten op een rij gezet waar je per browser kan zien hoe je je cookie instellingen wijzigt en verwijderd.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Als je een andere browers gebruikt dan die ik hierboven heb opgenoemd, raadpleeg dan de officiële documenten om de cookie voorkeuren aan te passen.